เอกสารประชาสัมพันธ์ “การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ฯ

  “การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ”
   “การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ”
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : เอกสารประชาสัมพันธ์ “การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ฯ
[ วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 10:51 น. ]