จํานวนหัวข้อทั้งหมด 15 หัวข้อ ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อ อ่าน ลงเมื่อวันที่
104 เอกสารประชาสัมพันธ์ ประหยัดพลังงานหนทางช่วยชาติ 18 20 พ.ค. 2565
101 เอกสารประชาสัมพันธ์ “การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณา ฯ 69 21 มี.ค. 2565
100 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” 132 30 พ.ย. 2564
99 แผ่นพับสิทธิของคนพิการ 234 9 มี.ค. 2564
98 การให้บริการ้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ 165 9 มี.ค. 2564
84 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 256 16 มิ.ย. 2563
80 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลฯ 342 3 เม.ย. 2562
76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2562 1134 1 พ.ย. 2561
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก 266 14 มิ.ย. 2561
62 แผ่นพับการยื่นขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 670 16 มิ.ย. 2560
61 แผ่นพับขออนุญาตสร้างบ้าน 466 16 มิ.ย. 2560
60 แผ่นพับ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 352 16 มิ.ย. 2560
59 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปา 290 16 มิ.ย. 2560
54 อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 916 15 ส.ค. 2556
52 ความหมายและหน้าที่ของ นายก อบต. 543 15 ส.ค. 2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1       [ 1 ]