ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ (โดยวิธีคัดเลือก) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 พ.ค. 2565
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ัอจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
04 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 มี.ค. 2565
4 ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยล.ถ. ๕๗-๐๐๓ ซอยสุขาภิบาล หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าวัด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 มี.ค. 2565
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
28 ก.พ. 2565
6 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ยล.ถ. ๕๗-๐๐๓ ซอยสุขาภิบาล หมู่ที่ ๑ บ้านหน้าวัด ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
98
25 ก.พ. 2565
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 ม.ค. 2565
8 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
139
17 ม.ค. 2565
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
30 ธ.ค. 2564
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.57-022 จากสายทางเข้าตาดีกา ถึงสายปอเนาะ บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
147
16 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20