ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔-ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
26
17 ม.ค. 2565
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ธ.ค. 2564
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.57-022 จากสายทางเข้าตาดีกา ถึงสายปอเนาะ บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
16
16 ธ.ค. 2564
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.57-015 สายสุสานจีน - สายลำพะยา บ้านป่าพ้อ หมู่ที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
15
16 ธ.ค. 2564
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 พ.ย. 2564
6 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัทล์ติก คสล. รหัสสายทาง ยล.ถ. 57-015 ถนนสุสานจีนถึงลำพะยา หมู่ที่ 3 บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภ ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 พ.ย. 2564
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
31 ต.ค. 2564
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 ก.ย. 2564
9 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ก.ย. 2564
10 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
31 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20