จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
136
15 ต.ค. 2564
2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
29 ก.ค. 2564
3 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
09 เม.ย. 2564
4 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
19 ม.ค. 2564
5 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 ส.ค. 2563
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
10 เม.ย. 2563
7 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
13 ม.ค. 2563
8 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1