ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การเปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๖๓
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา เรื่อง การเปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ ๖๓ ด้วยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครสตรีและประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคใต้ ที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๖๐ ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ – ๗๔๕๘ - ๔๑๑๑ ต่อ ๓ หรือทางเว็บไซต์ www.Southcenter.dwf.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรม ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน