ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
  รายละเอียด : เรียนผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ ๑, ๓ หมู่ที่ ๔และหมู่ที่ ๖ ตำบลลำใหม่ ทุกท่าน ในวันจันทร์ ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จะทำการงดจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน ของ อบต.ลำใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก กองช่าง อบต.ลำใหม่ จะทำการเปลี่ยนกรวดกรอง ทรายกรองน้ำ พร้อมทำความสะอาดระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายน้ำประปา ในวันดังกล่าว จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้น้ำทราบโดยทั่วกัน และจัดเตรียมภาชนะกักเก็บน้ำประปาไว้ หากดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะทำการจ่ายน้ำให้ใช้ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่กองช่าง อบต.ลำใหม่ หมายเลข 0-7325-2208 (งานกองช่าง, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน