ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๔ (๖๒/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)
  รายละเอียด : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๔ (๖๒/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอย่างใกล้ชิด จึงขอประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ***งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 24 คน