ข่าวสภาอบต.ลำใหม่
เรื่อง : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 232 คน