การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
 
แบบ ปค. 4 -63 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2563
แบบ ปค.5-63 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 12 พ.ย. 2563
แบบ ปค. 4 -62 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 พ.ย. 2562
แบบ ปค.5 -62 [อ่าน 1 คน] เมื่อ 28 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.