แผ่นพับสิทธิของคนพิการ

   สิทธิของคนพิการ สิทธิของคนพิการ
  งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำแผ่นพับสิทธิของคนพิการ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
** งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : แผ่นพับสิทธิของคนพิการ
[ วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 15:42 น. ]