การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลฯ

  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลฯ การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลฯ
  การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
(ตามเอกสารที่แนบ) การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ (ตามเอกสารที่แนบ)
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลฯ
[ วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15:33 น. ]

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.