เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ”

  “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ”
  งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ” เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
** งานพัฒนาชุมชน, งานประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่***
  Download รายละเอียดทั้งหมดได้ที่นี่ : เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ”
[ วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:46 น. ]