จํานวนหัวข้อทั้งหมด 9 หัวข้อ ค้นหา
ลำดับที่ หัวข้อ อ่าน ลงเมื่อวันที่
80 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลฯ 110 3 เม.ย. 2562
76 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ 2562 477 1 พ.ย. 2561
68 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางแบบดับเบิ้ลแคบ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก 52 14 มิ.ย. 2561
62 แผ่นพับการยื่นขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 241 16 มิ.ย. 2560
61 แผ่นพับขออนุญาตสร้างบ้าน 105 16 มิ.ย. 2560
60 แผ่นพับ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 90 16 มิ.ย. 2560
59 ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำประปา 61 16 มิ.ย. 2560
54 อำนาจหน้าที่ของสภา อบต. 697 15 ส.ค. 2556
52 ความหมายและหน้าที่ของ นายก อบต. 338 15 ส.ค. 2556
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1       [ 1 ]
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.