ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำแถลงนโยบายนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
380
24 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : 1 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.