ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 ส.ค. 2564
2 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 ก.ค. 2564
3 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 ก.ค. 2564
4 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
18 พ.ค. 2564
5 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
11 พ.ค. 2564
6 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 พ.ค. 2564
7 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
03 พ.ค. 2564
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และสมัยแรก ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 ก.พ. 2564
9 ประกาศ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 ก.พ. 2564
10 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17