ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อส่งจ่ายน้ำประปาแนวเขตถนนทางหลวง สาย 409 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
1
17 ส.ค. 2564
2 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งจ่ายน้ำประปา แนวเขตถนนทางหลวงสาย ๔๐๙ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเม ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 ก.ค. 2564
3 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งจ่ายน้ำประปา แนวเขตถนนทางหลวงสาย ๔๐๙ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
24
14 ก.ค. 2564
4 รายงานผลและขอความเห็นชอบให้ใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งจ่ายน้ำประปา แนวเขตถนนทางหลวงสาย ๔๐๙ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 ก.ค. 2564
5 ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งจ่ายน้ำประปา แนวเขตถนนทางหลวงสาย ๔๐๙ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.ค. 2564
6 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงท่อส่งจ่ายน้ำประปา แนวเขตถนนทางหลวงสาย ๔๐๙ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ บ้านป่าพ้อ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
25
30 มิ.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึง มีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 เม.ย. 2564
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 มี.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างเผือก-ปีซัด หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 มี.ค. 2564
10 แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือก โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช้างเผือก-ปีซัด หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเย็น ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
99
19 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18