สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
24 ต.ค. 2562
2 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ต.ค. 2561
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ต.ค. 2561
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ต.ค. 2561
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
04 ก.ย. 2561
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
03 ส.ค. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
10 ก.ค. 2561
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ก.ค. 2561
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
11 พ.ค. 2561
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
ตำบลลำใหม่   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 95160 
โทรศัพท์ 0 - 7336 - 3520,0 - 7325 - 2208 โทรสาร 0 - 7325 - 2208
Copyright © 2014 WWW.LUMMAI.GO.TH All right Reserved
.