สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
08 ต.ค. 2563
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ สขร.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ต.ค. 2562
3 รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
10 ต.ค. 2561
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
09 ต.ค. 2561
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 ต.ค. 2561
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
04 ก.ย. 2561
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
03 ส.ค. 2561
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
10 ก.ค. 2561
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ก.ค. 2561
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
11 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2