ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนชาต ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ส.ค. 2564
82 ประชาสัมพันธ์ QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ส.ค. 2564
83 แจ้งประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้
52
03 ส.ค. 2564
84 อบต.ลำใหม่ เชิญชวนชาวลำใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19
50
03 ส.ค. 2564
85 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ส.ค. 2564
86 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวชนัญชน ปูเต๊ะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
02 ส.ค. 2564
87 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
29 ก.ค. 2564
88 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 ก.ค. 2564
89 ประชาสัมพันธ์ QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ก.ค. 2564
90 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60