ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 คู่มือวัคซีนสู้โควิด ดาวน์โหลดเอกสาร
39
05 พ.ค. 2564
72 ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 พ.ค. 2564
73 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 เม.ย. 2564
74 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี ๒” ดาวน์โหลดเอกสาร
40
29 เม.ย. 2564
75 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
28 เม.ย. 2564
76 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ (ปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
28 เม.ย. 2564
77 อบต.ลำใหม่ บริการฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงฟรี เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 เม.ย. 2564
78 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
38
20 เม.ย. 2564
79 "มาตรการป้องกันโควิด - ๑๙ ในระดับองค์กรและระดับบุคคล" ดาวน์โหลดเอกสาร
46
16 เม.ย. 2564
80 ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร ดาวน์โหลดเอกสาร
47
09 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55