ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ม.ค. 2565
62 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๔ (๖๒/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
31 ธ.ค. 2564
63 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รายใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ธ.ค. 2564
64 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๓ (๖๑/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
30 ธ.ค. 2564
65 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒๕๖๔ ( ๑๒ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
64
30 ธ.ค. 2564
66 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๕ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
30 ธ.ค. 2564
67 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
30 ธ.ค. 2564
68 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๒ (๖๐/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
91
29 ธ.ค. 2564
69 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๑ (๕๙/๒๕๖๔) เรื่อง ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง (มีผลกระทบวันที่ ๒๙-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 ธ.ค. 2564
70 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66