ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
659
15 พ.ย. 2554
642 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการ ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง" ดาวน์โหลดเอกสาร
666
01 พ.ย. 2554
643 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔" ดาวน์โหลดเอกสาร
523
31 ต.ค. 2554
644 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
572
28 ต.ค. 2554
645 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
403
27 ต.ค. 2554
646 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
576
19 ต.ค. 2554
647 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๑ " ดาวน์โหลดเอกสาร
412
07 ต.ค. 2554
648 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
428
07 ต.ค. 2554
649 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
385
07 ต.ค. 2554
650 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
432
07 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68