ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
631 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒)" ดาวน์โหลดเอกสาร
472
27 ก.ย. 2555
632 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี" ดาวน์โหลดเอกสาร
408
25 ก.ย. 2555
633 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทักษะเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน" ดาวน์โหลดเอกสาร
324
20 ก.ย. 2555
634 วารสารประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
05 ก.ย. 2555
635 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
333
29 มิ.ย. 2555
636 การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
296
25 มิ.ย. 2555
637 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
290
02 มิ.ย. 2555
638 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
11 มี.ค. 2555
639 งานวันเด็ก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
06 ม.ค. 2555
640 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน" ดาวน์โหลดเอกสาร
857
28 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| 64 |65| |66| |67| |68