ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center
416
04 ต.ค. 2556
612 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
260
01 ต.ค. 2556
613 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
315
06 ก.ย. 2556
614 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ฯ เรื่อง "ให้มีการเลือกต้้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
272
06 ก.ย. 2556
615 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ฯ เรื่อง "ให้มีการเลือกต้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
265
06 ก.ย. 2556
616 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 ส.ค. 2556
617 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
268
20 ส.ค. 2556
618 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
13 ส.ค. 2556
619 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
30 ก.ค. 2556
620 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ระดับ ๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
357
28 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68