ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
591 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 เม.ย. 2559
592 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
25 ก.พ. 2559
593 ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
18 ก.พ. 2559
594 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
330
26 ธ.ค. 2557
595 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
317
15 ต.ค. 2557
596 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ "เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
514
02 พ.ค. 2557
597 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
488
25 ก.พ. 2557
598 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗
439
14 ก.พ. 2557
599 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
326
29 ม.ค. 2557
600 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
299
29 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| 60 |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68