ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวลีซา สาบา) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 มิ.ย. 2564
52 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
16 มิ.ย. 2564
53 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ฯ ครั้งที่ ๑๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
16 มิ.ย. 2564
54 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-learning) จากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 มิ.ย. 2564
55 การกำหนดพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดยะลา (ฉบับที่ ๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 มิ.ย. 2564
56 อบต.ลำใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ผ่านระบบออนไลน์
68
01 มิ.ย. 2564
57 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 มิ.ย. 2564
58 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
01 มิ.ย. 2564
59 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักเลขาฯ เรื่อง การคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
41
28 พ.ค. 2564
60 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – ๑๙ จังหวัดยะลา ที่ ๕๘/๒๕๖๔ เรื่อง การกำหนดพื้นที่เสี่ยงฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
21 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55