ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
571 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
04 เม.ย. 2559
572 ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 ก.พ. 2559
573 ประกาศการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
18 ก.พ. 2559
574 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
26 ธ.ค. 2557
575 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
306
15 ต.ค. 2557
576 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ "เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
503
02 พ.ค. 2557
577 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
476
25 ก.พ. 2557
578 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๗
428
14 ก.พ. 2557
579 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
316
29 ม.ค. 2557
580 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
290
29 ม.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66