ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
29 ก.ย. 2560
562 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
160
15 ส.ค. 2560
563 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองปอเยาะ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ส.ค. 2560
564 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอดุลนา หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
31 ก.ค. 2560
565 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองบ้านลูกา-บ้านบาโงฮารอ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
31 ก.ค. 2560
566 การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
31 ก.ค. 2560
567 การจัดการองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 มิ.ย. 2560
568 แผนจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
05 มิ.ย. 2560
569 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ " การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
376
16 พ.ค. 2560
570 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
28 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| 57 |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68