ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
551 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
24 ต.ค. 2555
552 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒)" ดาวน์โหลดเอกสาร
404
27 ก.ย. 2555
553 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี" ดาวน์โหลดเอกสาร
340
25 ก.ย. 2555
554 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทักษะเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน" ดาวน์โหลดเอกสาร
264
20 ก.ย. 2555
555 วารสารประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
05 ก.ย. 2555
556 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
267
29 มิ.ย. 2555
557 การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
230
25 มิ.ย. 2555
558 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
02 มิ.ย. 2555
559 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
435
11 มี.ค. 2555
560 งานวันเด็ก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
06 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| 56 |57| |58| |59| |60