ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
574
15 พ.ย. 2554
512 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการ ทุนการศึกษา ยะลารักในหลวง" ดาวน์โหลดเอกสาร
577
01 พ.ย. 2554
513 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปี ๒๕๕๔" ดาวน์โหลดเอกสาร
431
31 ต.ค. 2554
514 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "แต่งตั้งศูนย์อำนวยการ ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
28 ต.ค. 2554
515 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
312
27 ต.ค. 2554
516 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
483
19 ต.ค. 2554
517 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๑ " ดาวน์โหลดเอกสาร
320
07 ต.ค. 2554
518 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
07 ต.ค. 2554
519 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
292
07 ต.ค. 2554
520 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง " บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ" ม.๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
339
07 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53| |54| |55