ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 พ.ย. 2561
502 แผ่นพ้บประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
221
01 พ.ย. 2561
503 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
31 ต.ค. 2561
504 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
31 ต.ค. 2561
505 ประชาสัมพันธ์ “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62” ดาวน์โหลดเอกสาร
163
22 ต.ค. 2561
506 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
21 ต.ค. 2561
507 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
18 ต.ค. 2561
508 เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 ต.ค. 2561
509 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จัดทำแผนพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
18 ต.ค. 2561
510 ประสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
15 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68