ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๔ (๒)" ดาวน์โหลดเอกสาร
379
27 ก.ย. 2555
502 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี" ดาวน์โหลดเอกสาร
316
25 ก.ย. 2555
503 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทักษะเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุและคนพิการในชุมชน" ดาวน์โหลดเอกสาร
239
20 ก.ย. 2555
504 วารสารประจำปี ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
05 ก.ย. 2555
505 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสทางสังคมตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
244
29 มิ.ย. 2555
506 การเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
207
25 มิ.ย. 2555
507 กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
02 มิ.ย. 2555
508 ขอเชิญชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
413
11 มี.ค. 2555
509 งานวันเด็ก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 ม.ค. 2555
510 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "กระบวนการ / กลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน" ดาวน์โหลดเอกสาร
762
28 ธ.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55