ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ม.ค. 2560
502 การชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
20 ธ.ค. 2559
503 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
91
19 ธ.ค. 2559
504 ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
77
19 ธ.ค. 2559
505 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
05 ธ.ค. 2559
506 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 พ.ย. 2559
507 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 พ.ย. 2559
508 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
31 ต.ค. 2559
509 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
12 ต.ค. 2559
510 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
12 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60