ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 การจัดการองค์ความรู้ในองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
05 มิ.ย. 2560
492 แผนจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 มิ.ย. 2560
493 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ " การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
289
16 พ.ค. 2560
494 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
28 เม.ย. 2560
495 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 เม.ย. 2560
496 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
112
08 มี.ค. 2560
497 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
02 มี.ค. 2560
498 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
02 ก.พ. 2560
499 ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 ม.ค. 2560
500 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
09 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60