ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
07 ธ.ค. 2561
492 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
261
03 ธ.ค. 2561
493 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
272
03 ธ.ค. 2561
494 ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 พ.ย. 2561
495 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
22 พ.ย. 2561
496 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
19 พ.ย. 2561
497 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน การนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
14 พ.ย. 2561
498 ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
14 พ.ย. 2561
499 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)" ดาวน์โหลดเอกสาร
234
08 พ.ย. 2561
500 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
05 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68