ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
08 ม.ค. 2562
482 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
08 ม.ค. 2562
483 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
224
07 ม.ค. 2562
484 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือให้แก่ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
220
07 ม.ค. 2562
485 เผยแพร่ QR code ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 ม.ค. 2562
486 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
210
03 ม.ค. 2562
487 การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
02 ม.ค. 2562
488 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 ธ.ค. 2561
489 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
300
22 ธ.ค. 2561
490 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว “เขานางแก้ว”
335
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68