ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center
329
04 ต.ค. 2556
482 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการให้คนพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
176
01 ต.ค. 2556
483 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
230
06 ก.ย. 2556
484 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ฯ เรื่อง "ให้มีการเลือกต้้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
181
06 ก.ย. 2556
485 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ฯ เรื่อง "ให้มีการเลือกต้้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่" ดาวน์โหลดเอกสาร
180
06 ก.ย. 2556
486 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่น ฯ" ดาวน์โหลดเอกสาร
180
21 ส.ค. 2556
487 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "การตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗" ดาวน์โหลดเอกสาร
184
20 ส.ค. 2556
488 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ส.ค. 2556
489 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้นมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
30 ก.ค. 2556
490 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง "รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้บริหารเป็นสายงานผู้บริหารในตำแหน่งอื่นในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ระดับ ๖" ดาวน์โหลดเอกสาร
267
28 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55