ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 เม.ย. 2562
472 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
255
18 มี.ค. 2562
473 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
08 มี.ค. 2562
474 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
316
04 มี.ค. 2562
475 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
12 ก.พ. 2562
476 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
08 ก.พ. 2562
477 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
291
06 ก.พ. 2562
478 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
287
06 ก.พ. 2562
479 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
23 ม.ค. 2562
480 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
08 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68