ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 การชำระภาษีประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
20 ธ.ค. 2559
452 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
19 ธ.ค. 2559
453 ประชาสัมพันธ์ มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 ธ.ค. 2559
454 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
05 ธ.ค. 2559
455 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
04 พ.ย. 2559
456 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 พ.ย. 2559
457 ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
31 ต.ค. 2559
458 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
12 ต.ค. 2559
459 ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
12 ต.ค. 2559
460 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
04 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55