ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
99
17 เม.ย. 2561
452 เชิญชวนร่วมโครงการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
02 เม.ย. 2561
453 ประกาศ เรื่องเรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
26 มี.ค. 2561
454 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 มี.ค. 2561
455 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการเพื่อพัฒนาให้คุณธรรมและความโปร่งใส่ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
20 มี.ค. 2561
456 ประชาสัมพันธ์ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจเพื่อป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
89
20 มี.ค. 2561
457 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 มี.ค. 2561
458 อบต.ลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 มี.ค. 2561
459 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
75
20 มี.ค. 2561
460 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง การสำรวจน้ำทิ้งและน้ำเสีย ประจำปี ๒๕๖๑ เขตพื้นที่ตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
25 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60