ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS รายเดือน และ AIS วันทูคอล ดาวน์โหลดเอกสาร
173
14 ส.ค. 2562
452 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ส.ค. 2562
453 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
25 ก.ค. 2562
454 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
09 ก.ค. 2562
455 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อทาง LINE คิวอาร์โค้ด ( QR CODE ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
26 มิ.ย. 2562
456 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
12 มิ.ย. 2562
457 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประหยัดพลังงานหนทางช่วยชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
28 พ.ค. 2562
458 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
180
24 พ.ค. 2562
459 ประชาสัมพันธ์ การจัดการองค์ความรู้มาตรการประหยัดพลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
24 พ.ค. 2562
460 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
306
23 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68