ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประหยัดพลังงานหนทางช่วยชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
28 พ.ค. 2562
442 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
170
24 พ.ค. 2562
443 ประชาสัมพันธ์ การจัดการองค์ความรู้มาตรการประหยัดพลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
24 พ.ค. 2562
444 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
23 พ.ค. 2562
445 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
10 พ.ค. 2562
446 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
247
02 พ.ค. 2562
447 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 พ.ค. 2562
448 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
178
01 พ.ค. 2562
449 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
11 เม.ย. 2562
450 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66