ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 แผนจัดการองค์ความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 มิ.ย. 2560
442 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ " การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
248
16 พ.ค. 2560
443 ประกาศ อบต.ลำใหม่ ผลการติดตามฯ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
28 เม.ย. 2560
444 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
03 เม.ย. 2560
445 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 มี.ค. 2560
446 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 มี.ค. 2560
447 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 ก.พ. 2560
448 ประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
15 ม.ค. 2560
449 การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
09 ม.ค. 2560
450 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
04 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55