ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประชาสัมพันธ์ ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
18 ต.ค. 2562
432 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
272
17 ต.ค. 2562
433 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
275
17 ต.ค. 2562
434 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
289
11 ต.ค. 2562
435 สรุปผลความพึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
05 ต.ค. 2562
436 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
300
04 ต.ค. 2562
437 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
298
04 ต.ค. 2562
438 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
04 ต.ค. 2562
439 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ต.ค. 2562
440 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68