ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 ต.ค. 2561
432 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 ต.ค. 2561
433 เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
188
18 ต.ค. 2561
434 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จัดทำแผนพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 ต.ค. 2561
435 ประสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
15 ต.ค. 2561
436 จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของ อบต.ลำใหม่
165
12 ต.ค. 2561
437 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 ต.ค. 2561
438 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
10 ต.ค. 2561
439 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
153
09 ต.ค. 2561
440 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60