ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 ม.ค. 2562
412 การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
02 ม.ค. 2562
413 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
24 ธ.ค. 2561
414 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
232
22 ธ.ค. 2561
415 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว “เขานางแก้ว”
271
20 ธ.ค. 2561
416 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
07 ธ.ค. 2561
417 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
03 ธ.ค. 2561
418 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 ธ.ค. 2561
419 ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 พ.ย. 2561
420 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
22 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60