ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสตรี” ดาวน์โหลดเอกสาร
281
21 ม.ค. 2563
412 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
219
13 ม.ค. 2563
413 ประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวชมความงดงามของ “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
246
08 ม.ค. 2563
414 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
210
07 ม.ค. 2563
415 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
03 ม.ค. 2563
416 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
03 ม.ค. 2563
417 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” รุ่นประชาชนชาย ประจำปี ๒๕๖๓
158
24 ธ.ค. 2562
418 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
24 ธ.ค. 2562
419 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจ ไปด้วยกัน” ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
20 ธ.ค. 2562
420 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
188
03 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68