ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” รุ่นประชาชนชาย ประจำปี ๒๕๖๓
147
24 ธ.ค. 2562
402 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
162
24 ธ.ค. 2562
403 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจ ไปด้วยกัน” ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
20 ธ.ค. 2562
404 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 ธ.ค. 2562
405 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติรายจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
02 ธ.ค. 2562
406 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
237
25 พ.ย. 2562
407 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ร.ร.บ้านพร่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
216
21 พ.ย. 2562
408 การจัดทำและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
11 พ.ย. 2562
409 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัตร ATM ธกส. ดาวน์โหลดเอกสาร
563
01 พ.ย. 2562
410 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66