ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ที่รับผ่านบัญชีเงินฝากธนชาต ดาวน์โหลดเอกสาร
36
09 ส.ค. 2564
32 ประชาสัมพันธ์ QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 ส.ค. 2564
33 แจ้งประชาสัมพันธ์ รถบรรทุกขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ ได้เกิดการชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้
21
03 ส.ค. 2564
34 อบต.ลำใหม่ เชิญชวนชาวลำใหม่ ฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19
21
03 ส.ค. 2564
35 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ส.ค. 2564
36 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางสาวชนัญชน ปูเต๊ะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ส.ค. 2564
37 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 ก.ค. 2564
38 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – ๑๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
22 ก.ค. 2564
39 ประชาสัมพันธ์ QR Code ไฟล์สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 ก.ค. 2564
40 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55