ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ต.ค. 2561
382 เชิญชวน เข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ประจำโครงการ "กลับบ้านปลอดภัย" ดาวน์โหลดเอกสาร
158
18 ต.ค. 2561
383 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง จัดทำแผนพัสดุประจำปี และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
129
18 ต.ค. 2561
384 ประสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ต.ค. 2561
385 จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ของ อบต.ลำใหม่
134
12 ต.ค. 2561
386 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 ต.ค. 2561
387 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 ต.ค. 2561
388 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เรื่อง มาตรการให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
121
09 ต.ค. 2561
389 ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
08 ต.ค. 2561
390 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55