ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
187
29 พ.ค. 2563
372 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อการรับรู้สู่มวลชน ดาวน์โหลดเอกสาร
175
28 พ.ค. 2563
373 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
190
25 พ.ค. 2563
374 ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
22 พ.ค. 2563
375 เตือนภัย ไข้เลือดออกระบาด ดาวน์โหลดเอกสาร
210
20 พ.ค. 2563
376 ขอเชิญ...ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่ เข้าร่วมงานกิจกรรมสินค้าธงฟ้า – สินค้าฮาลาล ต้านภัย COVID – 19 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
18 พ.ค. 2563
377 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.ยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 พ.ค. 2563
378 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 พ.ค. 2563
379 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ เรื่อง ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
169
13 พ.ค. 2563
380 ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย จาก กระทรวงยุติธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68