ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
11 ก.ย. 2562
372 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
04 ก.ย. 2562
373 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย “ชิมช้อปใช้” ดาวน์โหลดเอกสาร
126
03 ก.ย. 2562
374 ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่การตรวจสอบสถานะ และแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ของอบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
29 ส.ค. 2562
375 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย อบต.ลำใหม่ เรื่อง สถานการณ์และการคาดการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ส.ค. 2562
376 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS รายเดือน และ AIS วันทูคอล ดาวน์โหลดเอกสาร
104
14 ส.ค. 2562
377 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ส.ค. 2562
378 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
25 ก.ค. 2562
379 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
09 ก.ค. 2562
380 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อทาง LINE คิวอาร์โค้ด ( QR CODE ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
26 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60