ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
02 ม.ค. 2562
362 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
24 ธ.ค. 2561
363 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
205
22 ธ.ค. 2561
364 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว “เขานางแก้ว”
241
20 ธ.ค. 2561
365 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
07 ธ.ค. 2561
366 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 ธ.ค. 2561
367 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
03 ธ.ค. 2561
368 ประกาศผลการสรรหาและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
30 พ.ย. 2561
369 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
22 พ.ย. 2561
370 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
134
19 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55