ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การตรวจสอบสถานะและการรับรองการมีชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
04 ต.ค. 2562
362 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
04 ต.ค. 2562
363 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
04 ต.ค. 2562
364 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
02 ต.ค. 2562
365 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 ต.ค. 2562
366 อบต.ลำใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
01 ต.ค. 2562
367 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติรายจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
199
01 ต.ค. 2562
368 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
168
30 ก.ย. 2562
369 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
20 ก.ย. 2562
370 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. (๑๒ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60