ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
06 ก.พ. 2562
352 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธฺรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (เดือนมกราคม ๒๕๖๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
06 ก.พ. 2562
353 ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
23 ม.ค. 2562
354 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
08 ม.ค. 2562
355 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 ม.ค. 2562
356 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ม.ค. 2562
357 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
135
07 ม.ค. 2562
358 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือให้แก่ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
132
07 ม.ค. 2562
359 เผยแพร่ QR code ประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ม.ค. 2562
360 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
104
03 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55