ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประชาสัมพันธ์ สู้โควิด – ๑๙ แบบไม่ตีตรา และไม่เลือกปฏิบัติ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
162
23 ก.ค. 2563
352 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การจัดการโรงเรียน รับมือโควิด - ๑๙ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
147
23 ก.ค. 2563
353 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เรื่อง การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 ก.ค. 2563
354 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ ๒๓ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
16 ก.ค. 2563
355 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
15 ก.ค. 2563
356 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจาก สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
13 ก.ค. 2563
357 ขอความอนุเคราะห์ ผู้ที่มารับบริการกับ อบต.ลำใหม่ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของโดยสแกนผ่าน คิวอาร์โค้ด (QR Code) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
10 ก.ค. 2563
358 ประชาสัมพันธ์ สื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวเรื่องของยาเสพติด (สร้างการรับรู้เรื่องกระท่อม)
194
08 ก.ค. 2563
359 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๒ / ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
08 ก.ค. 2563
360 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68