ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประชาสัมพันธ์ “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สูงอายุคุณภาพ” ดาวน์โหลดเอกสาร
210
18 ส.ค. 2563
342 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลลำใหม่ อำเภอเองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
236
17 ส.ค. 2563
343 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
155
14 ส.ค. 2563
344 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
150
13 ส.ค. 2563
345 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 ส.ค. 2563
346 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
157
06 ส.ค. 2563
347 ประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการของหน่วยงานต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ก.ค. 2563
348 ประชาสัมพันธ์ มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
139
23 ก.ค. 2563
349 ประชาสัมพันธ์ เปิดเทอมใหม่ ชีวิตวิถีใหม่ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
142
23 ก.ค. 2563
350 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-๑๙ จาก สสส. ดาวน์โหลดเอกสาร
147
23 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68