ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
10 เม.ย. 2562
342 ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
163
10 เม.ย. 2562
343 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดเอกสาร
86
04 เม.ย. 2562
344 ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
135
04 เม.ย. 2562
345 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
130
01 เม.ย. 2562
346 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาขยะฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
143
18 มี.ค. 2562
347 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
08 มี.ค. 2562
348 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา/สนามกีฬา ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
224
04 มี.ค. 2562
349 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
12 ก.พ. 2562
350 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55