ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
113
03 ม.ค. 2563
342 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” รุ่นประชาชนชาย ประจำปี ๒๕๖๓
86
24 ธ.ค. 2562
343 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
24 ธ.ค. 2562
344 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจ ไปด้วยกัน” ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
20 ธ.ค. 2562
345 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ธ.ค. 2562
346 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติรายจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ธ.ค. 2562
347 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 พ.ย. 2562
348 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ร.ร.บ้านพร่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
159
21 พ.ย. 2562
349 การจัดทำและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
11 พ.ย. 2562
350 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัตร ATM ธกส. ดาวน์โหลดเอกสาร
473
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60