ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
129
04 ก.พ. 2563
332 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
28 ม.ค. 2563
333 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
24 ม.ค. 2563
334 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
23 ม.ค. 2563
335 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
22 ม.ค. 2563
336 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสตรี” ดาวน์โหลดเอกสาร
210
21 ม.ค. 2563
337 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
138
13 ม.ค. 2563
338 ประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวชมความงดงามของ “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
165
08 ม.ค. 2563
339 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
135
07 ม.ค. 2563
340 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60