ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประหยัดพลังงานหนทางช่วยชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
28 พ.ค. 2562
332 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. ดาวน์โหลดเอกสาร
90
24 พ.ค. 2562
333 ประชาสัมพันธ์ การจัดการองค์ความรู้มาตรการประหยัดพลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
24 พ.ค. 2562
334 ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
23 พ.ค. 2562
335 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
10 พ.ค. 2562
336 ประชาสัมพันธ์ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 พ.ค. 2562
337 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
01 พ.ค. 2562
338 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
92
01 พ.ค. 2562
339 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
11 เม.ย. 2562
340 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
10 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55