ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
04 ก.ย. 2562
322 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย “ชิมช้อปใช้” ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ก.ย. 2562
323 ประชาสัมพันธ์ กำหนดสถานที่การตรวจสอบสถานะ และแสดงการดำรงชีวิตอยู่ของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ของอบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
171
29 ส.ค. 2562
324 ประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย อบต.ลำใหม่ เรื่อง สถานการณ์และการคาดการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
29 ส.ค. 2562
325 ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ AIS รายเดือน และ AIS วันทูคอล ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ส.ค. 2562
326 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ส.ค. 2562
327 ประชาสัมพันธ์ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
25 ก.ค. 2562
328 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
09 ก.ค. 2562
329 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อทาง LINE คิวอาร์โค้ด ( QR CODE ) ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
26 มิ.ย. 2562
330 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55