ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 ก.ย. 2563
322 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
30 ก.ย. 2563
323 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
30 ก.ย. 2563
324 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
30 ก.ย. 2563
325 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ของ อบต.ลำใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
30 ก.ย. 2563
326 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
29 ก.ย. 2563
327 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
22 ก.ย. 2563
328 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
22 ก.ย. 2563
329 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งการประเมินและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
16 ก.ย. 2563
330 ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ เข้าใช้งาน Application “พ้นภัย” จากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
153
15 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68