ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 เม.ย. 2563
322 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
02 เม.ย. 2563
323 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เปิดให้บริการน้ำประปา ม.๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
152
01 เม.ย. 2563
324 ประชาสัมพันธ์ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( ภ.ด.ส.๓) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
30 มี.ค. 2563
325 ประชาสัมพันธ์ คำสั่ง อบต.ลำใหม่ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
26 มี.ค. 2563
326 อบต.ลำใหม่ ได้จัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อแจกฟรีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลำใหม่
183
23 มี.ค. 2563
327 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดูแล ตรวจตรา เพื่อป้องกันการกระทำความผิดการลักลอบขุดลอกร่องน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
28 ก.พ. 2563
328 ขอเชิญเที่ยวชมตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดเขานางแก้ว) ดาวน์โหลดเอกสาร
120
17 ก.พ. 2563
329 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
127
11 ก.พ. 2563
330 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการลดการใช้พลังงาน ของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
11 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60