ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๔) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 ต.ค. 2563
312 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ ๕ (๑๙๔/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
07 ต.ค. 2563
313 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๒ (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ฉบับที่ ๖ (๑๙๕/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
07 ต.ค. 2563
314 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๗ (๑๙๖/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ต.ค. 2563
315 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ ๑ (หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง) บริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้ ฉบับที่ ๘ (๑๙๗/๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
143
07 ต.ค. 2563
316 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
06 ต.ค. 2563
317 ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
06 ต.ค. 2563
318 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2563
319 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
02 ต.ค. 2563
320 สรุปรายงานผลผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ในภาพรวมต่อการให้บริการ ณ จุดให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68