ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
20 เม.ย. 2563
312 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
110
16 เม.ย. 2563
313 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การยกเว้นการเก็บค่าบริการน้ำประปา ของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
14 เม.ย. 2563
314 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
121
13 เม.ย. 2563
315 ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ส่งเสริมการบริจาคหนังสือให้แก่ “ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน”
132
13 เม.ย. 2563
316 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 เม.ย. 2563
317 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
10 เม.ย. 2563
318 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ข้อบัญญัติ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ควบคุมการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
09 เม.ย. 2563
319 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 เม.ย. 2563
320 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60