ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
04 ต.ค. 2562
312 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง กำหนดวันจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ต.ค. 2562
313 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ครั้งที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 ต.ค. 2562
314 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ต.ค. 2562
315 อบต.ลำใหม่ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ต.ค. 2562
316 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติรายจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 ต.ค. 2562
317 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
140
30 ก.ย. 2562
318 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
257
20 ก.ย. 2562
319 รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแผน ปปช. (๑๒ เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
97
19 ก.ย. 2562
320 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55