ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อำเภอ...คัพ” รุ่นประชาชนชาย ประจำปี ๒๕๖๓
63
24 ธ.ค. 2562
292 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 ธ.ค. 2562
293 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม “เดินด้วยใจ ไปด้วยกัน” ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
20 ธ.ค. 2562
294 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่องมาตรการเพื่อพัฒนาให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 ธ.ค. 2562
295 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติรายจ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
02 ธ.ค. 2562
296 เอกสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง แหล่งท่องเที่ยว “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 พ.ย. 2562
297 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ร.ร.บ้านพร่อน ดาวน์โหลดเอกสาร
133
21 พ.ย. 2562
298 การจัดทำและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของ อบต.ลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
11 พ.ย. 2562
299 ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงบัตร ATM ธกส. ดาวน์โหลดเอกสาร
374
01 พ.ย. 2562
300 องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55