ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 มี.ค. 2565
22 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
28 ก.พ. 2565
23 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ก.พ. 2565
24 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นางปรีดาภรณ์ พรหมรักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 ก.พ. 2565
25 ประชาสัมพันธ์ เรื่องรณรงค์การป้องกันไฟป่า-หมอกควันและวิธีรับมือไฟป่า-หมอกควัน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 ก.พ. 2565
26 รายงานสรุปผลการจัดโครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
23 ก.พ. 2565
27 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๒ (๒/๒๕๖๕) เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 ก.พ. 2565
28 ประชาสัมพันธ์ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ ๑ (๑/๒๕๖๕) เรื่อง คลื่นลมแรงและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ก.พ. 2565
29 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (โรงเรียนวารสารศาสน์ลำใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 ก.พ. 2565
30 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (นายบริพัฒน์ บัวสองสี) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
11 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66