ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของ อบต.ลำใหม่ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
120
28 ม.ค. 2563
282 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
24 ม.ค. 2563
283 ประกาศ อบต.ลำใหม่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
23 ม.ค. 2563
284 ประชาสัมพันธ์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
123
22 ม.ค. 2563
285 อบต.ลำใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ควรรู้เกี่ยวกับสตรี” ดาวน์โหลดเอกสาร
184
21 ม.ค. 2563
286 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ลำใหม่ (ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
13 ม.ค. 2563
287 ประชาสัมพันธ์ เชิญเที่ยวชมความงดงามของ “เขานางแก้ว” ดาวน์โหลดเอกสาร
139
08 ม.ค. 2563
288 ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
108
07 ม.ค. 2563
289 ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ม.ค. 2563
290 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.ลำใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
90
03 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55